BREXIT, a obowiązki Administratora Danych?Od dnia 30 marca 2019 r. Wielka Brytania stanie się państwem trzecim w rozumieniu RODO ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia z UE bez zawarcia regulującej umowy międzynarodowej.Jakie będą skutki dla polskich administratorów danych i podmiotów przetwarzających?

Do dnia 29 marca 2019 r. przekazywanie danych do podmiotów działających na terytorium Wielkiej Brytanii będzie mogło się odbywać swobodnie tak jak dotychczas zgodnie z zasadą swobodnego przepływu danych. Zasada ta obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Przekazywanie danych w obszarze EOG odbywa się tak samo, jak na terenie Polski.

Od 30 marca 2019 r. Wielka Brytania będzie traktowana jako państwo trzecie, więc przekazywanie danych do tego państwa musi spełniać dodatkowe wymogi dotyczące transferu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, które są zdefiniowane w rozdziale V RODO.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaleca Administratorom i Podmiotom przetwarzającym podjęcie następujących działań tj.:

1.   Zidentyfikować, jakie dane, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej są obecnie przekazywane do Wielkiej Brytanii;

2.   Zdecydować, czy te transfery będą kontynuowane po 29 marca 2019 r.;

3.   Wybrać i wdrożyć odpowiedni mechanizm, bądź podstawę prawną umożliwiającą przekazywanie danych;

4.   W razie potrzeby zmodyfikować:

  a)   wewnętrzną dokumentację przetwarzania danych, w tym rejestr czynności przetwarzania,

  b)   klauzule informacyjne,

  c)   istniejące wiążące reguły korporacyjne;

5.   5. Śledzić informacje dotyczące przebiegu procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, gdyż nie jest jeszcze pewne na jakich zasadach to nastąpi, co może mieć wpływ na obowiązki związane z transferem danych.

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Ministerstwo Cyfryzacji opracowało i opublikowało poradnik dotyczący przekazywania danych do Wielkiej Brytanii jak i do innych państw trzecich, który jest dostępny pod adresem Poradnik dla przedsiębiorcówWspierajmy, to co Polskie PL


BGB -

bgb.com.pl

Ochrona Danych i Bezpieczeństwo Informacji

Copyright © 2019 Wszelkie prawa zastrzezone bgb.com.pl   Code & Design tomek8904

Tekst oryginalny


Tekst oryginalny