Raport zgodności z RODO i Ustawą o ochronie danych osobowych

W oparciu o zebrane informacje na temat twojej firmy, przedstawiamy Ci raport zawierający wskazówki jak prawidłowo należy wprowadzić zasady ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wdrożenie dokumentacji RODO

Dokumentacja będzie dostosowana do Twojej firmy. W oparciu o zebrane informacje opracujemy i wdrożymy:

  1. Politykę Ochrony Danych Osobowych;

  2. Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi;

  3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Państwa pracowników;

  4. Dokumenty pracownicze;

  5. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zachowaniu poufności dla Państwa kontrahentów;

  6. Klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych;

  7. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, Rejestr naruszeń;

  8. Analizę ryzyka oraz ocenę skutków dla ochrony danych.

Oferujemy wsparcie również w zakresie:

Funkcja IOD

Inspektor ochrony danych (IOD) to specjalista, który wspomaga i nadzoruje organizację w utrzymaniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawowanie tej funkcji wymaga realnej wiedzy i doświadczenia w zakresie stosowania prawa, zarządzania ryzykiem oraz zabezpieczeń IT, a ponadto dyspozycyjności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Dzięki usłudze zewnętrznego inspektora ochrony danych, otrzymają Państwo pomoc w zakresie prowadzenia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

W ramach wykonania usługi IOD, będziemy realizować dla Państwa wszystkie zadania IOD, które nakłada RODO tj.:

Szkolenia

Naszą specjalnością jest również szkolenie osób z zakresu ochrony danych osobowych. W sposób ciekawy zapoznamy pracowników Twojej firmy z najważniejszymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

Można przejść do terminarza szkoleń poprzez zakładkę SzkoleniaWspierajmy, to co Polskie PL


BGB -

bgb.com.pl

Ochrona Danych i Bezpieczeństwo Informacji

Copyright © 2019 Wszelkie prawa zastrzezone bgb.com.pl   Code & Design tomek8904

Tekst oryginalny


Tekst oryginalny